Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2021

ХVIII Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен 2021

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЛОВДИВ

СДРУЖЕНИЕ „ЛЪЧИ”, ЕСТРАДНО СТУДИО „ПРИМА”


РЕГЛАМЕНТ:

В Националния конкурс за изпълнители на забавна песен могат да участват деца и младежи до 18 години.

РАЗДЕЛИ:

 А) Солисти (състезават се в два етапа – онлайн и на живо):

В раздела могат да участват индивидуални изпълнители, разпределени в следните възрастови групи:

І група – до 7 години

ІІ група – до 10 години

ІІІ група – до 13 години

ІV група – до 18 години

Б) Вокални ансамбли (състезават се в два етапа – онлайн и на живо):

В раздела могат да участват вокални ансамбли (дуети, триа, квартети, квинтети, вокални групи с по-голям брой участници)  в следните възрастови групи:

І група – до 11 години

ІІ група – до 18 години

Забележка: Навършените години /до деня на регистрацията/ се удостоверяват с документ.

Конкурсът ще се проведе в два етапа.

I ЕТАП (онлайн): Участниците представят 2 любителски видеоклипа (заснети в къщи или в репетиционна зала) с обща продължителност до 7 минути. Едната песен задължително е българска, на български език. Клипове от концерти или други конкурси не се допускат.

Журито прослушва клиповете и обявява допуснатите до II етап солисти и вокални ансамбли.

II ЕТАП (на живо): Право на участие имат солистите, класирани на първите 15 места в своята възрастова група.

Право на участие имат вокални ансамбли, класирани на първите седем места от възрастовата група. Вокалните ансамбли изпълняват двете песни една след друга.

Класирането във II етап не се влияе от резултатите на изпълнителите в първия етап.

ЖУРИ:

Журито се състои от изявени пловдивски творци – педагози, музиканти, актьори, хореографи и др.

Оценките на журито са окончателни и не подлежат на оспорване.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Технически критерии: гласови възможности, точност при интониране, ритмичност, избор на репертоар.

Музикални и художествени критерии: динамика, фразиране, артикулация и дикция.

Сценична реализация: интерпретация и стил, артистичност и цялостно художествено въздействие.

БЕЛЕЖКИ:

Организаторите осигуряват професионално озвучаване.

Разходите (пътни, храна, нощувка) са за сметка на участниците.

Организаторите не носят отговорност за злополуки на участниците и придружаващите ги лица.

С подаването на заявка участниците се съгласяват с условията на настоящия регламент.

Присъстващите на етап II попълват декларация във връзка с извънредната обстановка.

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Заявки за участие за I етап, декларация по ЗЗЛД и видеоклипове се приемат в периода 10.03. – 11.04.2021 г.

Заявката за участие представлява Гугъл формуляр, в който се поместват и линковете на видеата на двете песни.


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Първа възрастова група - формации


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Първа възрастова група - солисти


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Втора възрастова група - формации


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Втора възрастова група - солисти


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Трета възрастова група - солисти


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ (неприсъствен етап) Четвърта възрастова група - солисти


Декларация по ЗЗЛД изпращайте на e-mail: jeliazka_belchilova@odk-plovdiv.com

Моля, изтеглете от тук: Декларация по ЗЗЛД - съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни

Видеата се приемат заедно със заявката за участие – Гугъл формуляр, чрез линк в

YouTube.com (видеото трябва да е с видимост „Скрит/Unlisted“).

Видеото трябва да е заснето хоризонтално, без монтаж и накъсвания на звук/картина.

Клипът трябва да е заснет в домашни условия или в школата, където се обучават

участниците. Видеоклипове от концерти, участия и други конкурси не се приемат.

Резултатите се публикуват в срок до 26.04.2021 г. на интернет страницата на ЦПЛР –

ОДК – Пловдив и на страницата на конкурса във Фейсбук.

Вторият етап ще се проведе присъствено в периода 25 – 26 юни 2021 г.

Потвърждение за участие във II етап и инструменталните съпроводи на заявените

песни в .mp3 или .wav формат се приемат до 10.06.2021 г. на e-mail: jeliazka_belchilova@odk-plovdiv.com

До втори етап на конкурса не се допускат участници, които не са изпратили предварително и в срок инструментални съпроводи.