Регламенти, Програми, Състезания

Информация

„Грамотни ли сме?“ 31.10.2019 г. – Инициатива на Община Пловдив и Център за Подкрепа за Личностно Развитие – Общински Детски Комплекс – гр. Пловдив

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 7 клас

„Грамотни ли сме?“ – 23 март 2018 г. – Тест 12 клас

Информация за записване за учебна 2020/2021 учебна година

Вътрешно административна информация и документи

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2020

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2019

Национален детски футболен турнир „Данониада 2019„

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola” 2018

Национален конкурс за изпълнители на забавна песен 2018

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 5 – 7 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 8 – 10 кл.

Програма за провеждане на Уч. игри 2017/2018 – Общ. първенство – Футбол 11 – 12 кл.

Национален детски футболен турнир „Данониада 2017„

Национална верига ученически празници „Спортни звездички“ 2016

Верига ученически турнири по футбол „Купата на Coca-Cola” 2017

Областно ученическо състезание по Безопасност на движението по пътищата

Областно състезание по ХООС и Ч и П „Златна епруветка“ 2016 – V – XII клас

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Баскетбол

Програма за провеждане на Ученически игри 2016/2017 – Общ. първенство – Волейбол