Колективни спортове

Волейбол

Димитър Божилов – момчета

Iгрупа 13год; IIгрупа 12год.; IIIгрупа 11год.; IVгрупа 10 год.

Футбол

Емил Щилянов

участници от 1 до 7 клас

Мажоретен състав

Анастас Петков