Колективни спортове

Волейбол

Димитър Божилов – момчета

Iгрупа 13год; IIгрупа 12год.; IIIгрупа 11год.; IVгрупа 10 год.

Футбол

Емил Щилянов

участници от 1 до 7 клас

Мажоретен състав

Магдалена Богоева

Iгрупа 3-5 клас; IIгрупа 3-5 клас; IIIгрупа 4-6 клас; IVгрупа 7-11 клас