Хуманитарно - обществен профил

Български език и литература

Ваня Чернева

I – IV група – XI и XII клас.

V и VI групи – VII клас.

Стоимен Будев

Групи – VI клас и XII клас

Школи по български език и литература

Цели:

Повишаване на езиковата култура и литературните компетентности на обучаваните и постигане на отлични резултати на изпитите по БЕЛ.

Изяви:

Участие в национални и регионални литературни конкурси и национални и регионални състезания по БЕЛ за 7. и 12. клас.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7. КЛАС

  • ЕЗИКОВА КУЛТУРА (ПРАВОПИС, ПРАВОГОВОР, ГРАМАТИКА, ПУНКТУАЦИЯ);

  • ТЕСТОВЕ ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ;

  • РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ;

  • СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКГИЧЕСКА ЗАДАЧА.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12. КЛАС

• ЕЗИКОВА КУЛТУРА (ПРАВОПИС, ПРАВОГОВОР, ГРАМАТИКА, ПУНКТУАЦИЯ);

• РЕШАВАНЕ НА ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО ФОРМАТА НА МАТУРАТА;

• СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ТЕКСТОВЕ ВЪРХУ ИЗУЧАВАНИ В 11. И 12. КЛАС ТВОРБИ.

Чужди езици

Мариета Царева – Английски език

Деца от 6 години и ученици до VII клас

Мария Чулова – Английски език

Ученици от I клас до ХII клас

Милена Христова - Испански език

Ученици от III клас

Мениджмънт


Групи от X до XII клас

Школа „Мениджмънт” при ЦПЛР ОДК Пловдив е създадена през м. октомври 1990 г. Тя е първата и единствена до сега в страната като структура, съдържание и управление. Школата е призвана да подготвя ученици в областта на икономиката, мениджмънта и предприемачеството, както и да съдейства за тяхното професионално ориентиране и реализация. Обучението е със срок от 2 години и е предназначено за ученици от 10 до 12 клас. При завършване на школата учениците получават сертификати и удостоверения, доказващи преминалото обучение. Към момента школата са завършили успешно около 1500 средношколци.

По време на обучението учениците изучават различни дисциплини на модулен принцип като „Управление на човешките ресурси”, Управление и закрила на интелектуалната собственост на фирмата”, „Маркетинг и реклама”, „Борси и борсова търговия”. „Финансов мениджмънт”, „Външно-търговска дейност” и „Фирмено управление”. Успоредно с тези лекционни курсове учениците се обучават и по едни от най-съвременните европейски програми по предприемачество, представени в България от фондация „Джуниър Ачиймънт България”. Освен фондацията, помощ в подготовката на средношколците оказват и различни институции, фирми, висши учебни заведения и организации. Успордно с теоретичното обучение, учениците получават и практическа подготовка, свеждаща се до посещения на фирми, срещи с мениджъри както и реална практическа разработка на бизнес-проекти за развиване на предприемаческите заложби на учениците.

По време двугодишния курс на обучение учениците имат възможност да участват и в множество конкурси, състезания, конференции и инициативи от регионален, национален и европейски мащаб.

Възпитаници на школата не веднъж са се представяли отлично и са печелили множество награди и отличия на национално, европейско и световно ниво. Тези успехи на учениците имат пряко отражение и върху тяхната по-късна реализация.

Ръководител и основател на школата е инж. Огнян Николов Димитров, награждаван многократно за постигнати високи резултати при работата с учениците.