Природо - математически профил

Математика

Цели: Осмисляне на свободното време на учениците с цел разширяване и задълбочаване на теоретичните знания по математика. Формиране на личностни качества – логическо мислене, дисциплиниране на мисълта, упоритост и последователност.

Курсът за 6 клас е с цел основно и задълбочено усвояване на материала и създаване на умения и компетенции необходими за НВО.

Курсът за 7 клас обхваща всички теми, включени в изпитния план, както и допълнителни упражнения, тестове и пробни изпити. Мотивиране на курсистите да се подготвят така, че да бъдат приети по първо желание!


Групи от VII до XII клас

Нина Чакърова

Групи от IV до VII клас

Химия

В школите по химия можете:

  • да се запознаете с част от тайните на науката химия

  • да се подговяте за състезания и олимпиади по химия

  • да осъществявате експериментална дейност

  • да се подготвяте за кандидатстуденски изпит по химия за:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ

ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

СУ ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и други.

Заниманията се провеждат на бул. „Шести септември“ № 193, каб. 212

Катя Николова

групи VI – VIII клас

групи IX – XI клас

групи XI – XII клас – кандидат-студенти с конкурсен изпит химия, подготовка за ДЗИ по химия

Биология

Иван Тимонов

групи VIII – X клас

групи XI – XII клас

Озден Мурадова – Екология и здраве

Ученици от IV до VII клас