Приложно - технически профил

Школа по компютърно програмиране

Д-р Цветана Димитрова

Групи

Школа по информационни технологии

Пейо Старибратов

Групи