Кариерно консултиране

Индивидуално консултиране и подкрепа

Личностно развитие, информация и обучение;

Екип „Кариерно ориентиране“ към ЦПЛР – ОДК – Пловдив

Информация за контакт – Кариерни консултанти:

Антония Велинова, Надежда Станоева, Мая Груева, Петя Радева, Лориана Пирозова

Можете да се свържете с нас на телефон 032 660 382 или чрез електронната ни поща cko_plovdiv@mon.bg, за да зададете въпрос или да си запишете час за консултация. Можете да ни посетите и на място в стая 220 на ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Работно време: 8.30 – 17.00ч. в делнични дни.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности, като значим фактор са също заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек. В ЦПЛР-ОДК работят кариерни консултанти, чиято основна роля е да подпомогнат учениците в този процес. Това се случва чрез набор от дейности и услуги, които целят да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа и в планирането и постигането на мечтата им за професионална кариера.

ОБУЧЕНИЕТО ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ е основна дейност, която кариерните консултанти реализират в групови форми с ученици I-XII кл. в град Пловдив. Използват се различни интерактивни упражнения, дискусии, презентации и филми, които са съобразени с възрастта и потребностите на учениците. Тази дейност е насочена към формиране на различни умения – разпознаване на професиите, намиране на взаимовръзката между тях, откриване на приликите и разликите между професиите и между специалностите от една професия, умения за преценка на възможностите и вземане на решение, умения за себепознание, умения за себепредставяне и др.

Кариерното информиране е услуга, в рамките на която кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система, за прехода от образование към заетост на ученици и техните родители. Кариерното информиране разширява възможностите на ученика да направи информиран избор на своя професионален път, да вземе обмислени решения, касаещи живота му на възрастен. Кариерното информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Кариерното консултиране е услуга, в рамките на която кариерният консултант оказва съдействие на ученика, за да вземе решение за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор. В зависимост от потребностите си в хода на консултирането ученикът може да усъвършенства умението да разбира себе си, да опознае силните си страни и областите, нуждаещи се от развитие, да надгради знанията си за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех.

Тези услуги ще бъдат полезни на учениците, които искат:

  • Да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности и реда и условията за постъпване в тях;

  • Да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение

  • Да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на професионална реализация;

  • Да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

За пета поредна година екипът по кариерно ориентиране към ЦПЛР-ОДК – Пловдив организира изложение на професионалното образование „Дни на професиите”, като за първи път то ще се проведе изцяло виртуално. Събитието е предназначено за ученици от седми клас и техните родители, интересуващи се от възможностите за получаване на професионално образование в град Пловдив. Специалностите от план-приема за 2020-2021 учебна година ще бъдат представени чрез презентации и видео материали на училищата. Посетителите ще се информират онлайн и без нужда от физическо посещение.

Изложението е достъпно на специална страница във Facebook: Виртуално изложение на професионалното образование „Дни на професиите”. За да станeте част от събитието, е необходимо да се присъедините, харесвайки страницата.