Театър

Мария Павлова Лора Нейкова

I група – 6 - 9 год.

II група – 8 – 11 год.

III група – 6 – 18 год.

IV група – 12 – 16 год.

V група – 16 – 18 год.