Танци

Народни танци – ФТА „Иглика“

Венцислава Еленска

Петър Стефанов

I група – 7 кл – 12 кл

II група – 5 кл – 8 кл.

III група – 2 кл. – 4 кл

IV група – 2 кл – 4 кл

V група – от 5 годишни до 2 – ри клас

Джаз балет

Елмира Младенова

Iгрупа 10-15год.; IIгрупа 7-9год.; IIIгрупа 6год.; IVгрупа 4-5год.

Школа съвременен танц

Красимира Ушерова

I група – 5 – 6 год.

II група – 6 – 9 год.

III група – 8 – 13 год.

IV група – над 14 год.