Вокално студио "Синтез"

На Първи ноември - Денят на българските будители децата от Вокално студио “Синтез” отдават своята почит към делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Чрез музикалния си поздрав те благодарят и на съвременните будители, тласкащи ги да откриват нови хоризонти, да общуват и да се обединяват с другите по света.