Дистанционни занимания

от 10 май до 15 май 2021 година

Забележка: От 18.01.2021 г, часовете индивидуална работа по Фотография няма да се провеждат присъствено, ще се провеждат дистанционно по графика