Дистанционни занимания

Забележка: От 18.01.2021 г, часовете индивидуална работа по Фотография няма да се провеждат присъствено, ще се провеждат дистанционно по графика