Кариерно ориентиране

На 07 март 2023 г. в залата на СУ „Патриарх Евтимий“ – Пловдив се проведе лекция на тема: „5 – причини да останем в България“, организирана от  Центъра за кариерно ориентиране към ЦПЛР – ОДК - Пловдив.

Гост лектор бе инж. Николай Чалъков, управител на ИНЧ – ФРИГО ЕООД, предприемач, ментор по програми на Junior Achievement.

Участие в срещата взеха над 100 ученици от XII клас.

Кариерни консултанти при ЦПЛР - ОДК - Пловдив презентираха дейността на Кариерния център и споделиха своя опит и добри практики в рамките на проведеното в периода 23 - 25 ноември 2022 г. Национално обучение на кариерни консултанти от цялата страна.

Обучението е организирано от „Еврогайдънс“ – България и е по програма Еразъм +.

В събитието участваха над 70 практикуващи специалисти в областта на кариерното ориентиране и консултиране, които работят в Центрове за личностно развитие и/или в Кариерни центрове във висшите училища, в структурите на Агенцията по заетостта и др.

Участниците в Националното обучение посетиха ЦПЛР - ОДК - Пловдив, където бе проведена работна сесия в рамките на програмата. 

В срещата участваха и експерти от Дирекция „Бюро по труда“ – Пловдив, както и специалисти от Национална търговска гимназия – Пловдив, които представиха учебно-тренировъчна фирма като възможност за кариерно ориентиране, а Агенцията по заетостта споделиха как консултират безработни лица.

На 16.11.2022г в ЦПЛР – ОДК Пловдив се проведе лекция на тема „ Трудовата експлоатация в България и чужбина“, която е част от годишния план за събития, на екипа по кариерно ориентиране. Гост – лектори бяха “ Фондация А 21“, чиято основна дейност е

борбата срещу трафика на хора и съвременното робство .

Участие в мероприятието взеха ученици от XI и XII клас на Националната Търговска Гимназия и СУ " Любен Каравелов".

На 10.10.2022г в ПГХТТ се проведе събитие по кариерно ориентиране на тема: "Професионален път и възможности за реализация " с гост лектор - Калоян Калинин. /собственик на фирма за дигитален маркетинг и докторант по икономика и управление в - УХТ - гр. Пловдив/. Участие взеха ученици от 12 клас на професионалната гимназия.