Екип

РЪКОВОДСТВО

Озден Мурадова

Директор на ЦПЛР ОДК гр. Пловдив


Заемам длъжността директор на Общински детски комплекс – Пловдив от 2020 г. Целият ми професионален опит е в сферата на образованието и областта на закрилата на детето. Завършила съм магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“ и втора специалност „Маркетинг и мениджмънт“. Преминала съм специализация към НБУ за групова работа с деца в предучилищна възраст и в начален етап на основно образование по педагогика Монтесори.

Имах удоволствие да участвам в обмен на практики с училища и детски градини в държави с развити образователни системи като Финландия, Холандия, Австрия, Италия и Испания.

Гордея се, че съм била част от екипа на община Пловдив при създаването и провеждането на програми, насочени към промени и реформи в областта на образованието и съответстващи на очакванията и потребностите на децата.

Считам, че всяко дете е уникално и ние сме тези, които трябва да му дадем криле, за да постига мечтите си и да покорява върхове.

e-mail: direktor@odk-plovdiv.com

Милена Христова

Заместник-директор учебна дейност на области "НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", "ИЗКУСТВА" и "СПОРТ"


Заемам длъжността заместник-директор на областите „Науки и технологии“ и „Спорт“ в Общински детски комплекс – Пловдив от началото на март 2021 г. Бакалавър съм по специалността „Български език и испански език“. Завършила съм магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Приложна лингвистика с испански език“, и втора магистратура – „Публична администрация“.

Професионалният ми опит е в сферата на образованието и работата с уязвими групи деца и младежи от сегрегирани райони. Притежавам богат опит в подготовката и изпълнението на проекти с различни източници на финансиране.

Считам, че с познанията, които притежавам, и с изградените с годините контакти и партньорски отношения мога да допринеса за това ЦПЛР – Пловдив да стане по-привлекателно и разпознаваемо за децата и учениците на град Пловдив място. Лична моя амбиция е да бъде повишен интересът към изучаването на испански език, втори по разпространение и трети най-говорим език в света.

e-mail: m_hristova@odk-plovdiv.com

Златка Минчева

Заместник-директор административно - стопанска дейност

Работя в Общински детски комплекс – Пловдив от 2008 г. Завършила съм специалността „Стопанско управление и бизнес администрация“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

e-mail: zl.mincheva@odk-plovdiv.com


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“

Стоимен Будев

Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини - български език и литература


Завършил съм ПУ" Паисий Хилендарски" - специалност "Българска филология". Усилията ми са насочени главно към ученици от 5 и 6 клас, с които заедно изучаваме богатството на българския език литература. Мотивира ме желанието на децата за търсене на новото и интересното в езиковата практика. Използвам опита си и при ежегодното провеждане на кампанията "Грамотни ли сме?" Добрите резултати ме радват и амбицират!

e-mail: st.budev@odk-plovdiv.com

Ваня Чернева

Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини - български език и литература


В ОДК – Пловдив работя от девет години. Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Магистър съм в специалността „Българска филология“ със специализация „Литературознание“ и втора специалност – „Театрално-режисьорско изкуство“, квалификация – ръководител на самодеен театрален колектив.

Моят професионален опит в институцията e свързан с подготовката на ученици за успешното им представяне на финалните изпити в различните образователни степени и кандидатстване във ВУЗ. Радвам се, че съм част от екипа на кампанията „Грамотни ли сме?“, организирана съвместно от община Пловдив и Общински детски комплекс – Пловдив, която събира в езикова надпревара хиляди деца от града ни.

Работата ми като преподавател по български език и литература ми дава възможност да разкрия пред децата тайнствата на езика и магията на литературния текст.

Най-силният мотив за моята работа са резултатите, които постигат учениците ми, и фактът, че завършвайки курса на обучение, те вече са по-грамотни и гледат с други очи на литературата и света около себе си.

e-mail: v.cherneva@odk-plovdiv.com

Мария Чулова

Старши учител, чужд език – английски език


Работя в школата по английски език от 2014 г. с ученици от 1. до 12. клас. Завърших три магистратури в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работата ми позволява да изграждам трайни умения за учене през целия живот и любознателност у учениците, за да се представят убедително на изпитите за сертифициране на знания, матурата и при кандидатстване във ВУЗ. С лекота се придвижваме от идеи към действия, оценявам напредъка на учениците чрез тестове, които са според равнищата в Общата езикова рамка.

e-mail: mariya.chulova@odk-plovdiv.com

Мариета Царева

Учител, чужд език - английски език


Учител по английски език в клуб „Забавен английски език“

Образование – магистър в специалността „Английски език и методика“

Опит – работа с деца от 3- до 15-годишна възраст.

Часовете по английски език протичат изключително леко и забавно.

Децата се учат не само да общуват на английски език, а опознават историята и културата на англоговорещите народи.

С помощта на игри, песни и изготвяне на проекти децата се учат да мислят, да чувстват, да се развиват, да мечтаят.

Моят опит и индивидуален подход към всяко дете водят до изключителни резултати.

e-mail: tsarevamarieta@odk-plovdiv.com

Нина Чакърова

Старши учител,природо - математически учебни предмети - математика


В ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Моят професионален опит e свързан с обучение в областите математика, информатика и информационни технологии на ученици 4. до 12. клас. Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Магистър съм по математика и информатика. Работата ми като учител ми дава възможност да обучавам децата от прогимназиален етап и да помагам за овладяването на знания и умения, необходими при решаването на конкретни житейски ситуации. Най-силният мотив за моята работа с децата е свързан с възможността да развия у тях желанието за учене – усвояване на правила и на алгоритми, подпомагащи способността им да оформят логически умения и разсъждения.

e-mail: nina_chakarova@odk-plovdiv.com

Боряна Котева

Учител, природо-математически учебни предмети - математика

Завършила съм ПУ" Паисий Хилендарски" - специалност Математика, информатика и информационни технологии. Работата ми като учител ми дава възможност да обучавам децата и да помагам за овладяването на знанията и уменията им.

Силен мотив за моята работа с децата е възможността да развия у тях желанието за учене.

e-mail: b.koteva@odk-plovdiv.com

Пейо Старибратов

Учител - Школа по мениджмънт и предприемачество


e-mail: p.staribratov@odk-plovdiv.com

Д-р Цветана Димитрова

Старши учител, природо-математически учебни предмети - Школа по компютърно програмиране


e-mail: tsv.dimitrova@odk-plovdiv.com

Панка Вълева

учител - Ръководител на клуб “Базово програмиране на компютърни игри и анимации”


Фокусът на моята работа е безшевното свързване на технологиите с учебния процес. Вярвам, че високотехнологичния свят дава възможност знанието да бъде затвърдено, обогатено, обновено и преживяно по вълнуващ начин. Съществуват хиляди решения за това. Избрах любимо на учениците, което ги приближава максимално близо до естествения начин за учене при човека - играта.

В нашата работилница за учене и създаване, няма оценки, няма добро и лошо, всичко е знания, креативност и опит.

e-mail: p.valeva@odk-plovdiv.com

Катя Николова-Маламова

Старши учител, природо-математически учебни предмети – химия


В ОДК – Пловдив работя от 2017 г. Завършила съм Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър съм по „Медицинска химия“. Имам докторска степен по „Биохимия“ и I ПКС като учител по химия.

В ЦПЛР – ОДК – Пловдив работя с ученици от 7. до 12. клас, които постигат отлични резултати на редица състезания по химия – общински кръг, областен кръг, национални и международни олимпиади. Активно работя за развиване на ученическата креативност и формиране на научни и дигитални компетентности. Прилагам индивидуални подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на учениците, съобразени с възрастта им. В практически план обучаемите (учениците) решават химични казуси/задачи: използване на ролеви игри, опит от реалния свят, внесен в класната стая, уроци за овладяване на различни експериментални умения.

e-mail: k.nikolova@odk-plovdiv.com

Милена Атанасова

Учител, природо-математически учебни предмети биология

e-mail:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА

Николина Кърмазлийска

Старши учител, музика - вокален педагог на Хор"Детска китка"


Работя като вокален педагог и хормайстор в хор „Детска китка“ от 2008 г.

Завършила съм Музикалната академия в Пловдив със специалности „Музикална педагогика“ и „Изпълнителски клас класическо пеене“ – магистър.

Работата с деца изисква много отдаденост и търпение. Детският комплекс е място, в което децата могат да получат тази подкрепа и да развиват своите таланти и способности.

e-mail: n.karmazliyska@odk-plovdiv.com

Соня Запрянова

Учител, музика - корепетитор в Хор "Детска китка"


Работя като корепетитор пианист в хор „Детска китка“ от 2013 г. Завършила съм АМТИИ в гр. Пловдив със специалност „Изпълнителско изкуство – пиано“. Работила съм като преподавател по пиано. Хоровото изкуство е модел на общество, в което хората са зависими един от друг, приемат различията си, помагат си, заедно преодоляват трудности и постигат високи художествени резултати. Да общуваш с деца и да подпомагаш развитието им, да ги подкрепяш в техните индивидуални нужди, са призвание и кауза на всеки учител. Общинският детски комплекс ми дава възможност да реализирам професионалните си компетенции и да постигна тези цели.

e-mail: s.zapryanova@odk-plovdiv.com

Джулия Узунова

Учител, музика - корепетитор към Хор "Детска китка" и солфеж


Работя в ОДК и съм част от екипа на хор „Детска китка“ от 2017 г. В институцията преподавам и солфеж. Завършила съм АМТИИ – Пловдив. Бакалавърската ми степен е „Педагогика на обучението по музика“, а магистърската – „Хорово дирижиране“. В момента съм докторант по „Хорово дирижиране“. Щастлива и благодарна съм, че с колегите ми в хор „Детска китка“ споделяме еднакви виждания по отношение любовта към работата и музикалното развитие на хористите. Вярвам, че децата усещат това и то разпалва пламъче у тях, което гори дълго!

e-mail: julia.uzunova@odk-plovdiv.com

Яна Делирадева

Учител, музика - диригент към хор "Детска китка"


Работя в ЦПЛР ОДК от 2003 г. Имам завършена бакалавърска степен по „Музикална педагогика“ в АМТИИ „А. Диамандиев“ – Пловдив и магистърска степен по „Хорово дирижиране“ в Уестминстърския хоров колеж в Принстън, Ню Джърси. Професионалният ми опит е като преподавател и артист. В хор „Детска китка“ отговарям за образователните и артистичните изяви на концертния състав. Обичам музиката, работата в екип, дисциплината, любопитството, самостоятелното мислене, толерантността, спонтанността и социалната отговорност. На това възпитавам и децата, с които работя.

e-mail: yanadeliradeva@odk-plovdiv.com

Проф. Златина Делирадева

Учител, музика - диригент към хор "Детска китка"


Диригент съм на хор „Детска китка“ повече от пет десетилетия. Истинско удоволствие е за мен да работя с деца, и то в областта на хоровото пеене. За да успяваш в тази насока, трябва да имаш знания, педагогически умения, артистични заложби и огромна енергия. Прилагането на тези качества води до несравними с нещо друго преживявания и емоции, изпитвани при изявите на „Детска китка“ на наши и чужди сцени, фестивали и конкурси. Опитът в колективното музициране, допирът със световната музикална култура, вълненията при сценичните изяви изграждат от нашите певци хора с богата душевност и широк мироглед. Радвам се, че ЦПЛР – Общински детски комплекс осигурява възможност за децата на Пловдив да развиват таланта си в изкуството, науката и спорта.

e-mail: zl.deliradeva@odk-plovdiv.com

Милка Толедова

Учител, музика - диригент на "Хор на пловдивските момчета"


Възпитаник съм на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Магистър съм по „Музикална педагогика“. С хора на пловдивските момчета работя повече от 40 години със стремеж за поощряване, насърчаване, развиване и подкрепяне на емоционалността, музикалността и креативността на момчетата, за разширяване и обогатяване на музикалната им култура чрез активно общуване с вокална и вокално-инструментална музика от различни стилове и жанрове. В работата ми ме мотивират радостта от съвместното музициране, реализираните многобройни концертни изяви на престижни сцени в страната и чужбина, стотиците ни възпитаници, които за цял живот запазват в душите си любовта и стремежа към красотата, възпитани при общуването с хоровото изкуство.

e-mail: m.toledova@odk-plovdiv.com

Юлия Петрова

Учител, музика - корепетитор на "Хор на пловдивските момчета“


Вече 41 години работя като пианист и хормайстор на ХПМ „Стефка Благоева“, през чийто състава са минали над 3000 момчета и за много от тях музиката стана професия. С огромни обич и удоволствие работя с талантливите пловдивски деца, запознавам ги с произведения от българската и световната хорова музика, за да имат богат и многостилов репертоар. Под мой съпровод ХПМ е участвал в многобройни концерти в страната и чужбина, участия в национални и международни фестивали и конкурси, концертни турнета в Европа и Азия.

e-mail: yul.petrova@odk-plovdiv.com

Борислава Благоева

Старши учител, музика - диригент на "Хор на пловдивските момчета"


В ОДК – Пловдив работя от 1993 г. Моят професионален опит e свързан с дейността на емблематичния за гр. Пловдив Хор на пловдивските момчета и младежи „Стефка Благоева“, днес превърнал се в хорова школа „Стефка Благоева“, носеща името на своя основател и диригент. Завършила съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Магистър съм по „Музикална педагогика – преподавател по музика, пиано и солфеж в школи по изкуствата“. Работата ми като музикален педагог и диригент ми дава възможност да откривам музикалния талант в различни възрасти момчета и младежи. Ръководител съм на два от съставите на хоровата школа – Подготвителен хор на момчетата /от 6 до 10 год./ и Младежки хор „Стефка Благоева“ /14 – 19 год./. Най-силният мотив за моята работа са любовта към децата и музиката. С постигнатите резултати в годините смятам, че успявам да предразположа децата да се почувстват в приятелска и артистична среда, в която да разгърнат дарбите и музикалния си талант.

e-mail: blagoeva_beba@odk-plovdiv.com

Зарина Гетоева

Учител, музика - корепетитор и вокална техника „Хор на пловдивските момчета“


Магистър по специалността „Пиано“. В ОДК – Пловдив работя от 2017 г. Моят професионален опит е свързан с усъвършенстване на вокалните навици на хористите и помагане на диригента и хоровия колектив в репетиционния процес и на сцената. Работата ми като вокален педагог и корепетитор ми дава възможност да помагам на хористи да изградят висок музикален вкус и да запазят любовта към певческо изкуство. Най-силният мотив за моята работа е разбирането, че през класическо хорово пеене момчета и младежи изграждат духовни и морални качества на своята личност.

e-mail: z.getoeva@odk-plovdiv.com

Желязка Белчилова

Учител, музика – Вокално студио "Синтез"


Певица и вокален педагог, основател и ръководител на Вокално студио „Синтез“ /музика, театър, танц/. Образование: доктор по „Музикознание и музикално изкуство“ – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Бакалавър и магистър по специалността „Изпълнителско изкуство – поп и джаз пеене“ – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Във Вокално студио “Синтез” обучението се осъществява на базата на най-съвременните техники в поп и джаз пеенето, като основната цел е постигане на вокално майсторство и високи художествени резултати в областта на музикалното изкуство. Осъществяването на синхронно преподаване по вокална техника (Желязка Белчилова), актьорско майсторство и пластика (Мария Павлова) допринася за цялостното развитие на децата, като комплексни изпълнители - еквивалентни на образци от световната музикална сцена.

"За мен пеенето е начин да изразиш себе си, но и да се свържеш с останалите. Вярвам, че тази форма на общуване ни прави по-добри. Личната ми кауза е да помогна на всяко дете да се изгради като можещ човек, изпълнен с добродетели."

e-mail: jeliazka_belchilova@odk-plovdiv.com

Венцислава Еленска

Старши учител, танцово изкуство – хореограф - режисьор на ФТА "Иглика"


Образование – магистър от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив,

специалност „Хореографска режисура и педагогика“.

Като специалист в ЦПЛР – ОДК – Пловдив имам дългогодишен опит на преподавател и организатор на творческия процес във ФТА „Иглика“. Израснах с българския танцов фолклор и го превърнах в своя професия и същност. Работата ми в тази сфера ми носи изключително удовлетворение. Децата са бъдещето, което осмисля нашето настояще, затова в динамиката на нашето съвремие постоянно търся най-верния път към тях, за да им изградя отношение за съхраняване на традициите, умения за изпълнение, емоционална и естетическа потребност за творческо себеизразяване посредством българския народен танц.

e-mail: v_elenska@odk-plovdiv.com

Георги Монев

Старши учител, музика - корепетитор на ФТА "Иглика"

В ЦПЛР – ОДК – гр. Пловдив работя от 2001 г. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр.Пловдив. Работя с деца от 5 до 19 години и това ми дава възможност да ги запозная с красотата на българския фолклор – неговата богата мелодика и разнообразни ритми. Той е визитната картичка на България и затова всеки българин трябва да го познава и цени.

e-mail: g.monev@odk-plovdiv.com

Петър Стефанов

Учител, танцово изкуство – хореограф на ФТА „Иглика“


В ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Магистър съм по „Българска народна хореография“, с квалификация „Хореограф-педагог-режисьор“. Моят професионален опит e свързан както с изпълнителска, така и с хореографска и педагогическа дейност. В институцията преподавам народни танци във фолклорен танцов ансамбъл „Иглика“.

Работата ми е изключително динамична и интересна, изпълнена с предизвикателства. С учениците си работя върху изграждане и подобряване на двигателната им култура. Стремя се да ги потопя в магията на народения танц, музиката и песента и чрез тях да насърчавам любов към родината ни. Давам им възможност да изразят себе си чрез езика на танца. Най-силният мотив за моята работа са усмивките, желанието, старанието и насладата, които виждам у моите ученици от съвместната ни работа.

e-mail: p.stefanov@odk-plovdiv.com

Кирил Бележков

Старши учител, музика – корепетитор на ФТА „Иглика“


В ОДК – Пловдив работя от 2009 г. като лектор оркестрант във ФТА „Иглика“, а от 2014 г. – и като корепетитор. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив със специалности „Изпълнителско изкуство – кавал“ и „Дирижиране на народни състави“, а от 2018 г. съм и доктор по „Музикознание и музикално изкуство“.

Работата ми като корепетитор ми дава възможност да се изявявам като музикант, но и да допринасям за музикалното развитие на децата, изучаващи народни танци.

Най-силният мотив за моята работа е удовлетворението от постигнатите резултати, които децата показват при сценичните си изяви – конкурси, концерти и участия.

Винаги съм се стремял да предам знанията и опита си на учениците и да ги възпитавам да обичат българския фолклор и родните традиции.

e-mail: k.belezhkov@odk-plovdiv.com

Виолета Щерева

Старши учител, музика - музикален педагог на ФАФ "Куклици"


Възпитаник съм на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив и съм преподавател по народно пеене с 21 години трудов стаж. Основател съм на ФАФ „Куклици“ в ЦПЛР – ОДК – Пловдив, певческа фолклорна формация за деца от различни възрасти и ниво на музикални заложби. Работата ми е свързана както с това да развия уменията и музикалните заложби на своите възпитаници, така и да им помогна да добият знания и умения за сценичните си изяви, свързани с певческото фолклорно изкуство. Големият успех за мен се крие в това, че за всичките си години трудов опит успях да запозная стотици деца с българския песенен фолклор и обогатих както тях, така и себе си. Най-важният урок в преподавателската ми мисия е да науча децата да намират себе си в изкуството и изкуството в себе си.

e-mail: vili.shtereva@odk-plovdiv.com

Румен Монев

Учител,музика - корепетитор и вокален педагог на ФАФ "Куклици"


Работя в ОДК – Пловдив от 2014 година . Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив, магистър в специалността „Педагогика на обучението по музика“. Моят професионален опит в институцията e свързан с развитие на творческия потенциал на деца от 4- до 18-годишна възраст в областта на българския песенен фолклор. Работата ми като учител корепетитор ми дава възможност да откривам и усъвършенствам талантливите деца и да ги подготвя за голямата сцена. Най-силният мотив за моята работа са успехите от участия в конкурси и концертни изяви, с които децата запазват българския песенен фолклор и традиция.

e-mail: r.monev@odk-plovdiv.com

Снежка Донева

Старши учител, музика -вокален педагог на ВГ „Бамбини“


Основател, музикален педагог и ръководител на ВГ „Бамбини“ при ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Магистър със специалност „Педагогика на обучението по музика“. От 2003 година съм част от педагогическия колектив на ОДК – Пловдив. Работата ми като вокален педагог ми дава възможност да възпитавам чрез изразните средства на музиката и да откривам деца, притежаващи творчески потенциал за развитие в областта на музикалното изкуство. През годините успях да реализирам една правилно развиваща се вокална група, отличаваща се със собствен облик и авторски репертоар.

e-mail: bambini@odk-plovdiv.com

Димитър Донев

Старши учител, музика - корепетитор на ВГ "Бамбини"


Корепетитор на ВГ „Бамбини“ при ЦПЛР – ОДК – Пловдив. От 2002 г съм учител в ОДК – Пловдив. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. С цел да отговоря на съвременните предпочитания и вкусове на подрастващите, изработвам авторски аранжименти със съвременна техника и саунд, реализирам и видеоклипове на песните от репертоара на ВГ „Бамбини“ с участието на децата във формацията. Предоставям възможност на децата да работят с микрофонна техника и апаратура – важна част за постигането на добри резултати в различните концертни изяви. Смятам, че чрез обучението във ВГ „Бамбини“ създаваме не само бъдещи музиканти и творци, но и достойни личности с богата обща култура!

e-mail: d.donev@odk-plovdiv.com

Снежанка Георгиева

Учител, музика - Духов оркестър


В ОДК – Пловдив работя от 2016 година. Завършила съм ДМА „Панчо Владигеров“, специалност „Валдхорна“. Втората си специалност „Музикална педагогика“ придобих в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Специалист съм по медни духови инструменти, камерна музика и духов оркестър. МДФ към ЦПЛР – ОДК има за цел музикално ограмотяване, овладяване на духов музикален инструмент и професионално насочване на желаещите да се занимават с музика. Работя с деца от 5. до 12. клас. Работата ми дава възможност да се докосна до талантливите деца на Пловдив, да им разкрия тайнствата и магията на най-универсалния световен език – музиката. И не на последно място – чрез нея да успея да ги науча на постоянство, търпение, организираност и отговорност.

e-mail: sn.georgieva@odk-plovdiv.com

Елмира Младенова

Старши учител, танцово изкуство - джаз-балет


Работя в ОДК – Пловдив от основаването му през 2003 г. Завършила съм Институт за музикални и хореографски кадри – София и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Имам 35 години трудов стаж като балетен педагог. Работя с деца от 4- до 16-годишна възраст. Откриването и развитието на индивидуалните интереси и таланти при децата са мой приоритет. В работата си през годините се стремя да обучавам децата в любов към танца, да отворят сетивата си за красивото и различното. А също така да им осигуря оптимално добра среда за изява и реализация чрез балетното изкуство.

e-mail: elmira.mladenova@odk-plovdiv.com

Изабел Хугасян

Старши учител, кино и фотоизкуство - фотография


Образование – магистър „Философия“ към СУ ”Климент Охридски” и магистър „Фотография“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. В ОДК – Пловдив работя от 2006 година. Работата с деца е най-голямото щастие за мен, защото учим, мислим, мечтаем и се развиваме заедно във всички проекти, които реализираме: индивидуални и общи изложби, портфолиа, конкурси, открити уроци и пленери. Децата трупат много нови знания и умения, мислят и се развиват положително. С усвоените похвати и креативно мислене създават едно съвременно и въздействащо изкуство. Фотографията им дава възможност за работа в приятелска и артистична среда. Школата се радва на много награди и призове.

e-mail: isabel.hugasian@odk-plovdiv.com

Николай Балдев

Старши учител, изобразително изкуство


Вече над 20 години ръководя Школата по изобразително изкуство към ОДК – Пловдив. Завършил съм висше образование, специалност „Изобразително изкуство“ във ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. В Школата работим графика, живопис, моделиране, колаж, смесени техники и др. Десетки талантливи деца подобряват своите умения и претворяват фантазиите си. Подготвят се за кандидатстване в средни и висши училища по изкуства. Изявяват се в регионални, национални и международни конкурси, където печелят множество награди. Участват в изложби.

e-mail: nikibaldev@odk-plovdiv.com

Мария Катилева

Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство - дизайн и приложни изкуства


В ОДК – Пловдив работя от шест години. Моят професионален опит е в областите на изящните и приложни изкуства и най-вече в дизайна и декорацията. Завършила съм Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Магистър по „Изящни изкуства и естетика“, специалност „Педагогика на изобразителните изкуства“. Работата ми като учител в школата по дизайн и хоби ми дава възможност да предам опита и идеите си на учениците, да разкрия пред тях магията на дизайна, да ги ориентирам за бъдещата им професия. Най-силните мотиви за моята работа са развитието на творческия потенциал у децата чрез силата на изкуството, добиване на умения, знания и самочувствие, които ще изпълнят живота им и ще им дадат криле.

e-mail: m.katileva@odk-plovdiv.com

Мария Павлова

Учител, театрално изкустводетски театър


e-mail: mariyapavlova@odk-plovdiv.com

Лора Нейкова

Учител, театрално изкустводетски театър


Вярвам, че театърът е необходимото изкуство за съвременните деца. Той развива емоционалната интелигентност, тренира психофизиката, подобрява

еднонасочената концентрация и те прави щастлив.

Педагог съм от 6 години и съм работила с деца от 8 до 18 годишна възраст в различни частни училища и държавни читалища. В ОДК преподавам от февруари 2022.

Завършила съм актьорско майсторство в класа на Доцент Леонард Капон и Професор Елисавета Сотирова към ПУ „Паисий Хилендарски“, притежавам магистърска степен по „Артмениджмънт“ от АМТИИ Проф. Асен Диамандиев“

– Пловдив.

Играла 10 години в частен театър „Чар“ и съм участвала в различни спектакли като независим артист.

e-mail: l.neikova@odk-plovdiv.com

Момчил Арабаджов

Учител, музика - музикален педагог към школа по пиано

e-mail: m.arabadzhov@odk-plovdiv.com

Алия Хансе

Учител - музика, диригент на хор "Евмолпея"

Работя в ОДК като диригент на хор „Евмолпея“. Завършила съм магистърска и докторска степени в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. В работата си имам възможност да развия музикалността, творческия потенциал и артистичните качества, които децата притежават. Стремя се да поддържам и обогатявам разнообразния репертоар на хора в различни стилове и жанрове. Обичам децата и за мен е призвание да възпитавам у тях естетически вкус и любов към хоровото изкуство, чрез което да реализират творческите си умения на различни сцени."

e-mail: aliya.hanse@odk-plovdiv.com

Йорданка Иванова

Учител - музика, корепетитор на хор "Евмолпея"

Корепетитор пианист съм на хор "Евмолпея". Завършила съм АМТИИ гр. Пловдив с бакалавърска степен по специалността "Педагогика на обучението по музика" и магистърска степен - "Инструментално изкуство - пиано". Като акомпанятор съм имала възможност да работя с деца с различни специалности - както инструменталисти, така и певци. В работата си се стремя да предам своята любов към музиката на учениците си, да им създам позитивна, приятелска и творческа среда, в която да развият своя талант и да обогатят музикалната си култура.

e-mail: yivanova@odk-plovdiv.com

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „СПОРТ

Елена Башкехайова

Старши учител, спортни дейности и туризъм – карате


Работя в ОДК – Пловдив от 2003 година като учител по карате.

Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“ – гр.София.

Работя с деца от 1. до 12. клас. Смятам, че с работата си допринасям за изграждане на децата като пълноценни личности. Уча ги на дисциплина, уважение и позитивно отношение към спорта. Най-силният мотив в работата ми е, че чрез общуването ми с млади хора помагам за изграждането у тях на морални и волеви качества, обогатявам двигателната им култура и повишавам общата и специална физическа работоспособност.

e-mail: el.bashkehayova@odk-plovdiv.com

Радосвета Пиронкова

Старши учител, спортни дейности и туризъм – плуване


Завършила съм НСА „Васил Левски“ в София и съм многократна републиканска шампионка и рекордьорка по плуване. Работя по специалността си вече 42 години, от тях в ЦПЛР – Пловдив като учител по плуване от 17 години. Обучила съм хиляди деца да плуват. Стотици от тях са завършили спортното училище „Васил Левски“ в Пловдив. В работата ми ме мотивира не само желанието на децата да усвоят един красив и полезен спорт, но и техните спортни постижения и развитие.

e-mail: r.pironkova@odk-plovdiv.com

Иван Ушев

Учител, спортни дейности и туризъм - плуване


В ОДК – Пловдив работя от 11 години. Завършил съм ПУ „Паисий Хилендарски“ със спортен профил „Физическо възпитание“. Имам магистратура по специалността „Спорт за високи постижения“ с профил „Плуване“ от НСА „Васил Левски“ – София. Моят професионален опит в институцията е свързан с подготовката на ученици за успешното им представяне на състезания, а също така и за подобряване на здравословното им и физическо състояние. Имам богат опит в работата с деца с различни здравословни проблеми.

e-mail: iv.ushev@odk-plovdiv.com

Дарина Джурова

Старши учител, спортни дейности и туризъм - художествена гимнастика


В ОДК – Пловдив работя от 2003 г. Професионалният ми опит в институцията е свързан с обучението на деца по художествена гимнастика от 5- до 19-годишна възраст. Завършила съм НСА „Васил Левски“ – София. Бакалавър съм по „Художествена гимнастика“, имам магистратури по специалностите „Спортен мениджмънт“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в София и ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работата ми като преподавател по художествена гимнастика ми дава възможност да споделя опита си с всички деца, желаещи да се докоснат до красивия ни спорт. Най-силният мотив за моята работа са усмивките и обичта на децата, които получавам от тях при съвместната ни работа. Ежедневните ни малки и големи постижения ни правят щастливи, горди и удовлетворени.

e-mail: darina.dzhurova@odk-plovdiv.com

Даниела Камбурова - Александрова

Учител, спортни дейности и туризъм – триатлон


e-mail: d.kamburova@odk-plovdiv.com

Анастас Петков

Учител, спортни дейности и туризъм – мажоретен състав "Олимпия"


Бакалавърска степен придобих в АМТИИ - Пловдив със специалност балетна педагогика, хореография и режисура /балетмайстор/. Магистърска степен придобих в ПУ " Паисий Хилендарски" специалност "Спорт в училище ". Дълги години съм работил в Държавна опера гр. Пловдив, като артист - балетист.

Към настоящия момент съм насочил усилията си към един от най-бързо развиващите се спортове, а от скоро вече и официална олимпийска дисциплина по "Мажоретен спорт "

e-mail: an.petkov@odk-plovdiv.com

Емил Щилянов

Учител, спортни дейности и туризъм – футбол

e-mail: emo.shtilyanov@odk-plovdiv.com

Румяна Апостолова

Учител, спортни дейности и туризъм - спортна стрелба


В ОДК – Пловдив работя от 2008 г. Моят професионален опит е свързан с начално обучение по спортна стрелба с пистолет. Работя с деца от 4. до 12. клас.

Завършила съм висше образование по специалността в НСА „Васил Левски“ – гр. София. Работата ми дава възможност да участвам във възпитанието и хармоничното развитие на младата личност.

Най- силният мотив за моята работа е чрез спорта да развивам в децата качества, които им помагат в учението и във всички аспекти на живота.

e-mail: r.apostolova@odk-plovdiv.com

Димитър Божилов

Учител, спортни дейности и туризъм - волейбол


В ЦПЛР - ОДК – Пловдив работя от 2012 г. Професионалният ми опит в институцията е свързан с обучението на деца в спортно направление - волейбол. Бакалавър съм по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работата като преподавател по волейбол ми дава възможност да споделя опита си на дългогодишен състезател в национални и клубни отбори. Волейболната игра е една от най-харесваните и обичани от подрастващите. Развива физически способности, тактически умения и възпитава морални и волеви качества.

e-mail: d.bozhilov@odk-plovdiv.com

Красимира Ушерова

Учител, спортни дейности и туризъм - акробатика и съвременен танц


В ОДК – Пловдив работя от 6 години. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“ и съм магистър по „Съвременни танцови техники“ в АМТИИ – Пловдив. Работя с деца от 6- до 18-годишна възраст. Работата ми е свързана с основата на движението и постановката на тялото на земя и във въздушното пространство. Смятам, че чрез заниманията по акробатика и основна гимнастика мотивирам децата да опознават и откриват собствените си физически възможности, да бъдат дисциплинирани, упорити и отговорни както в залата, така и в ежедневните им дейности. Работата ми носи удоволствие, защото се чувствам съпричастна в изграждането на навици, допринасящи за здравето на децата, богата двигателна култура и повече възможности за избор в бъдеще.

e-mail: kr.usherova@odk-plovdiv.com

Симона Гюрова

Учител, спортни дейностии туризъм - гребане


В ОДК – Пловдив работя от три години. Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“. Имам магистърска степен „Учител“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Световен шампион съм по гребане в открити води през 2010 г. Работя с деца от 4. до 12. клас. Работата като преподавател ми дава възможност да развивам в децата не само физически, но и възпитателни качества. Спортът допринася изключително много за дисциплината, упоритостта и решителността на децата. Най-силният мотив в преподавателската ми дейност са спортните успехи на моите състезатели.

e-mail: sgyrova@odk-plovdiv.com

Величка Колева

Учител, спoртни дейности и туризъм - спортна стрелба


Работя в ЦПЛР – ОДК – Пловдив от пет години като учител по спортна стрелба с пушка. Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“ – София като треньор по спортна стрелба и втора специалност – „Учител по физическо възпитание“.

Работя с деца от 1. до 12. клас. Работата ми като учител по спортна стрелба ми дава възможност да изградя у децата много положителни качества за тях като: воля, развитие на мисълта, психическа уравновесеност, умение да преодоляват трудностите и да се изградят като достойни личности.


e-mail: koleva.vili@odk-plovdiv.com

Илияна Полендакова

Учител, спортни дейности и туризъм - шахмат


Работя като учител по шахмат в ОДК – Пловдив от 2015 г. Завършила съм Техническия университет със специалност „Изчислителна техника“ и НСА „Васил Левски“. специалност „Треньор по шахмат“.

Шахматната игра може да подобри концентрацията на децата, да ги научи на търпение и упоритост, да развие паметта, интуицията и уменията им за анализ и вземане на решения. Шахматът учи също на решителност, мотивация и спортсменски дух. Най-силният мотив за работата ми са не само спечелените медали от децата, но и да развивам паметта и интелектуалните им способности, да възстановя социалните контакти между тях. С помощта на шахматната игра искам децата да се научат да се забавляват извън екраните на телефони и компютри и да общуват пълноценно помежду си.

e-mail: polendakova@odk-plovdiv.com

КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ

Мая Груева

Специалист,обучение и развитие

e-mail: mayagrueva@odk-plovdiv.com

Антония Велинова

Специалист, обучение и развитие


В ОДК – Пловдив работя от 3 години. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър съм по педагогика. Моят предишен професионален опит като педагогически съветник e свързан с индивидуални и групови консултации на ученици, работа с родители, учители и институции. Работата ми като кариерен консултант е динамична и ми дава възможност да общувам с млади хора, да им оказвам подкрепа при вземане на важни решения, свързани с продължаване на образованието и избора на професия. Мотивира ме да виждам удовлетворението и желанието на децата да работят за своето бъдеще с по-голяма яснота и увереност.

e-mail: ant.velinova@odk-plovdiv.com

Петя Радева

Специалист,обучение и развитие


В ЦПЛР – ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Завършила съм ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Магистър съм по „Социална психология“ и моят професионален опит e свързан с кариерно ориентиране на ученици. Работата ми като кариерен консултант ми дава възможност не само да запознавам младите хора с необятния свят на професиите, но и да формирам умения за целенасочен и самостоятелен избор на образование и професия. Най-силният мотив за моята работа е увереността, която придобиват учениците, и разбирането, че кариерното развитие е един динамичен и постоянен процес.

e-mail: petyaradeva@odk-plovdiv.com

Лориана Пирозова

Специалист, обучение и развитие


Работя като кариерен консултант в ЦПЛР-ОДК -Пловдив от близо 1 година. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Бакалавър съм по „Психология“ и магистър по „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“. Обичам да работя с деца и работата като кариерен консултант ми дава възможност да общувам с младежи от различни възрасти. Кариерното ориентиране още от училищна възраст е изключително важен и отговорен процес, в който заедно с учители, ученици и родители успешно си сътрудничим . Мотивира ме това , че чрез кариерното консултиране успявам да обогатя знанията на децата относно тяхното бъдещо професионално развитие и им помагам в избора на подходящите за тях области на образование и обучение .

e-mail: loriana.pirozova@odk-plovdiv.com

Надежда Станоева

Специалист, обучение и развитие


Работя като кариерен консултант в ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Магистър съм по „Психология“, завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Кариерното консултиране в системата на образованието е част от процес, който обхваща целия ни живот, затова вярвам, че е необходимо да се оказва помощ и подкрепа на младите хора в по-ранна възраст. Обичам работата си с млади хора, тъй като те винаги носят свежест и неподправена искреност за нещата от живота. Себепознанието е една от най-важните стъпки, на която залагам за постигането на целите в индивидуален план. Мотивира ме това да помогна на младежите да знаят от какво точно имат нужда, кое ги прави щастливи и удовлетворени, какви са интересите им и начините, по които вземат решения, силните и слабите им страни.

e-mail: n.stanoeva@odk-plovdiv.com

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Гергана Ненова

Главен счетоводител

Величка Стефанова

Завеждащ административна служба

Йорданка Грозданова

Технически секретар


e-mail:


Радко Гатев

Домакин