Екип

РЪКОВОДСТВО

Озден Мурадова

Директор на ЦПЛР ОДК гр. Пловдив


Заемам длъжността директор на Общински детски комплекс – Пловдив от 2020 г. Целият ми професионален опит е в сферата на образованието и областта на закрилата на детето. Завършила съм магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Биология и химия“ и втора специалност „Маркетинг и мениджмънт“. Преминала съм специализация към НБУ за групова работа с деца в предучилищна възраст и в начален етап на основно образование по педагогика Монтесори.

Имах удоволствие да участвам в обмен на практики с училища и детски градини в държави с развити образователни системи като Финландия, Холандия, Австрия, Италия и Испания.

Гордея се, че съм била част от екипа на община Пловдив при създаването и провеждането на програми, насочени към промени и реформи в областта на образованието и съответстващи на очакванията и потребностите на децата.

Считам, че всяко дете е уникално и ние сме тези, които трябва да му дадем криле, за да постига мечтите си и да покорява върхове.

e-mail: direktor@odk-plovdiv.com

Милена Христова

Заместник-директор учебна дейност на области "НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", "ИЗКУСТВА" и "СПОРТ" 


Заемам длъжността заместник-директор на областите „Науки и технологии“ и „Спорт“ в Общински детски комплекс – Пловдив от началото на март 2021 г. Бакалавър съм по специалността „Български език и испански език“. Завършила съм магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност „Приложна лингвистика с испански език“, и втора магистратура – „Публична администрация“.

Професионалният ми опит е в сферата на образованието и работата с уязвими групи деца и младежи от сегрегирани райони. Притежавам богат опит в подготовката и изпълнението на проекти с различни източници на финансиране.

Считам, че с познанията, които притежавам, и с изградените с годините контакти и партньорски отношения мога да допринеса за това ЦПЛР – Пловдив да стане по-привлекателно и разпознаваемо за децата и учениците на град Пловдив място. Лична моя амбиция е да бъде повишен интересът към изучаването на испански език, втори по разпространение и трети най-говорим език в света. 

e-mail: m_hristova@odk-plovdiv.com

Златка Минчева

Заместник-директор административно - стопанска дейност

Работя в Общински детски комплекс – Пловдив от 2008 г. Завършила съм специалността „Стопанско управление и бизнес администрация“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. 

e-mail: zl.mincheva@odk-plovdiv.com


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ“

Стоимен Будев

Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини - български език и литература


Завършил съм ПУ" Паисий Хилендарски" - специалност "Българска филология". Усилията ми са насочени главно към ученици от 5 и 6 клас, с които заедно изучаваме богатството на българския език литература. Мотивира ме желанието на децата за търсене на новото и интересното в езиковата практика. Използвам опита си и при ежегодното провеждане на кампанията "Грамотни ли сме?" Добрите резултати  ме радват и амбицират! 

e-mail: st.budev@odk-plovdiv.com

Ваня Чернева

Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини - български език и литература


В ОДК – Пловдив работя от девет години. Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Магистър съм в специалността „Българска филология“ със специализация „Литературознание“ и втора специалност – „Театрално-режисьорско изкуство“, квалификация – ръководител на самодеен театрален колектив.

Моят професионален опит в институцията e свързан с подготовката на ученици за успешното им представяне на финалните изпити в различните образователни степени и кандидатстване във ВУЗ. Радвам се, че съм част от екипа на кампанията „Грамотни ли сме?“, организирана съвместно от община Пловдив и Общински детски комплекс – Пловдив, която събира в езикова надпревара хиляди деца от града ни.

Работата ми като преподавател по български език и литература ми дава възможност да разкрия пред децата тайнствата на езика и магията на литературния текст.

Най-силният мотив за моята работа са резултатите, които постигат учениците ми, и фактът, че завършвайки курса на обучение, те вече са по-грамотни и гледат с други очи на литературата и света около себе си.

e-mail: v.cherneva@odk-plovdiv.com

Мария Чулова

Старши учител, чужд език – английски език


Работя в школата по английски език от 2014 г. с ученици от 1. до 12. клас. Завърших три магистратури в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работата ми позволява да изграждам трайни умения за учене през целия живот и любознателност у учениците, за да се представят убедително на изпитите за сертифициране на знания, матурата и при кандидатстване във ВУЗ. С лекота се придвижваме от идеи към действия, оценявам напредъка на учениците чрез тестове, които са според равнищата в Общата езикова рамка.

e-mail: mariya.chulova@odk-plovdiv.com

Мариета Царева

Учител, чужд език - английски език


Учител по английски език в клуб „Забавен английски език“

Образование – магистър в специалността „Английски език и методика“

Опит – работа с деца от 3- до 15-годишна възраст.

Часовете по английски език протичат изключително леко и забавно.

Децата се учат не само да общуват на английски език, а опознават историята и културата на англоговорещите народи.

С помощта на игри, песни и изготвяне на проекти децата се учат да мислят, да чувстват, да се развиват, да мечтаят.

Моят опит и индивидуален подход към всяко дете водят до изключителни резултати. 

e-mail: tsarevamarieta@odk-plovdiv.com

Нина Чакърова

Старши учител,природо - математически учебни предмети - математика


В ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Моят професионален опит e свързан с обучение в областите математика, информатика и информационни технологии на ученици 4. до 12. клас. Завършила съм Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Магистър съм по математика и информатика. Работата ми като учител ми дава възможност да обучавам децата от прогимназиален етап и да помагам за овладяването на знания и умения, необходими при решаването на конкретни житейски ситуации. Най-силният мотив за моята работа с децата е свързан с възможността да развия у тях желанието за учене – усвояване на правила и на алгоритми, подпомагащи способността им да оформят логически умения и разсъждения.

e-mail: nina_chakarova@odk-plovdiv.com

Боряна Котева

Учител, природо-математически учебни предмети - математика 

Завършила съм ПУ" Паисий Хилендарски" - специалност Математика, информатика и информационни технологии. Работата ми като учител ми дава възможност да обучавам децата и да помагам за овладяването на знанията и уменията им.  

Силен мотив за моята работа с децата е възможността да развия у тях желанието за учене.

e-mail: b.koteva@odk-plovdiv.com

Пейо Старибратов

Учител - Школа по мениджмънт и предприемачество


В ОДК – Пловдив работя от 2021 г. Завършил съм магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Приложна математика“, имам придобита педагогическа квалификация „Технологии и предприемачество“ в Тракийски университет – Стара Загора. Имам опит в сферите на ИТ и финанси.


Школата по мениджмънт и предприемачество помага на амбициозни младежи от 8. – 12. клас да се запознаят с принципите на бизнеса.


В курсовете по мениджмънт учениците придобиват важни лидерски, организационни и комуникативни умения, които са полезни не само в бизнеса, но и в ежедневието. Освен това те могат да повишат своята увереност и самочувствие, като придобият по-добро разбиране за това как работят фирмите и как могат да допринесат за обществото. Усвояването на тези основни умения помага на учениците да придобият ценни способности за решаване на проблеми, които могат да бъдат приложени във всяка област.


Инвестирането в курсове по предприемачество и мениджмънт сега може да насочи младежите по пътя към успеха и да отвори свят от възможности в бъдеще. Не пропускайте този шанс да придобиете практически умения и да отключите своя потенциал.

e-mail: p.staribratov@odk-plovdiv.com

Д-р Цветана Димитрова

Старши учител, природо-математически учебни предмети - Школа по компютърно програмиране 

От 2007 година подготвям ученици от IV до XII клас за участие в национални и международни олимпиади и състезания по информатика. От 2021 година работя в ЦПЛР-ОДК-Пловдив, с цел още от III клас да привлича интереса на децата и учениците към програмирането. Във време на бързоразвиващи се технологии децата ни трябва да изградят дигитални умения, да бъдат готови да работят в свят, в който се конкурират хора и роботи. Умението да пишат и разбират код ще ги направи създатели, а не консуматори. Школата по Компютърно програмиране ще им помогне да се ориентират професионално, ще им даде поле за изява и успешна реализация в живота. 

e-mail: tsv.dimitrova@odk-plovdiv.com

Панка Вълева

учител - Ръководител на клуб “Базово програмиране на компютърни игри и анимации”


Фокусът на моята работа е безшевното свързване на технологиите с учебния процес. Вярвам, че високотехнологичния свят дава възможност знанието да бъде затвърдено, обогатено, обновено и преживяно по вълнуващ начин. Съществуват хиляди решения за това. Избрах любимо на учениците, което ги приближава максимално близо до естествения начин за учене при човека - играта. 

В нашата работилница за учене и създаване, няма оценки, няма добро и лошо, всичко е знания, креативност и опит.

e-mail: p.valeva@odk-plovdiv.com

Катя Николова-Маламова

Старши учител, природо-математически учебни предмети – химия


В ОДК – Пловдив работя от 2017 г. Завършила съм Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Магистър съм по „Медицинска химия“. Имам докторска степен по „Биохимия“ и I ПКС  като учител по химия.

В ЦПЛР – ОДК – Пловдив работя с ученици от 7. до 12. клас, които постигат отлични резултати на редица състезания по химия – общински кръг, областен кръг, национални и международни олимпиади. Активно работя за развиване на ученическата креативност и формиране на научни и дигитални компетентности. Прилагам индивидуални подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на учениците, съобразени с възрастта им. В практически план обучаемите (учениците) решават химични казуси/задачи: използване на ролеви игри, опит от реалния свят, внесен в класната стая, уроци за овладяване на различни експериментални умения.

e-mail: k.nikolova@odk-plovdiv.com

Милена Атанасова

Учител, природо-математически учебни предмети биология

e-mail: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „ИЗКУСТВА

Николина Кърмазлийска

Старши учител, музика - вокален педагог на Хор"Детска китка"


Работя като вокален педагог и хормайстор в хор „Детска китка“ от 2008 г.

Завършила съм Музикалната академия в Пловдив със специалности „Музикална педагогика“ и „Изпълнителски клас класическо пеене“ – магистър.

Работата с деца изисква много отдаденост и търпение. Детският комплекс е място, в което децата могат да получат тази подкрепа и да развиват своите таланти и способности. 

e-mail: n.karmazliyska@odk-plovdiv.com

Соня Запрянова

Учител, музика - корепетитор в Хор "Детска китка"


Работя като корепетитор пианист в хор „Детска китка“ от 2013 г. Завършила съм АМТИИ в гр. Пловдив със специалност „Изпълнителско изкуство – пиано“. Работила съм като преподавател по пиано. Хоровото изкуство е модел на общество, в което хората са зависими един от друг, приемат различията си, помагат си, заедно преодоляват трудности и постигат високи художествени резултати. Да общуваш с деца и да подпомагаш развитието им, да ги подкрепяш в техните индивидуални нужди, са призвание и кауза на всеки учител. Общинският детски комплекс ми дава възможност да реализирам професионалните си компетенции и да постигна тези цели. 

e-mail: s.zapryanova@odk-plovdiv.com

Джулия Узунова

Учител, музика - корепетитор към Хор "Детска китка" и солфеж


Работя в ОДК и съм част от екипа на хор „Детска китка“ от 2017 г. В институцията преподавам и солфеж. Завършила съм АМТИИ – Пловдив. Бакалавърската ми степен е „Педагогика на обучението по музика“, а магистърската – „Хорово дирижиране“. В момента съм докторант по „Хорово дирижиране“. Щастлива и благодарна съм, че с колегите ми в хор „Детска китка“ споделяме еднакви виждания по отношение любовта към работата и музикалното развитие на хористите. Вярвам, че децата усещат това и то разпалва пламъче у тях, което гори дълго! 

e-mail: julia.uzunova@odk-plovdiv.com

Яна Делирадева

Учител, музика - диригент към хор "Детска китка"


Работя в ЦПЛР ОДК от 2003 г. Имам завършена бакалавърска степен по „Музикална педагогика“ в АМТИИ „А. Диамандиев“ – Пловдив и магистърска степен по „Хорово дирижиране“ в Уестминстърския хоров колеж в Принстън, Ню Джърси. Професионалният ми опит е като преподавател и артист. В хор „Детска китка“ отговарям за образователните и артистичните изяви на концертния състав. Обичам музиката, работата в екип, дисциплината, любопитството, самостоятелното мислене, толерантността, спонтанността и социалната отговорност. На това възпитавам и децата, с които работя. 

e-mail: yanadeliradeva@odk-plovdiv.com

Проф. Златина Делирадева

Учител, музика - диригент към хор "Детска китка"


Диригент съм на хор „Детска китка“ повече от пет десетилетия. Истинско удоволствие е за мен да работя с деца, и то в областта на хоровото пеене. За да успяваш в тази насока, трябва да имаш знания, педагогически умения, артистични заложби и огромна енергия. Прилагането на тези качества води до несравними с нещо друго преживявания и емоции, изпитвани при изявите на „Детска китка“ на наши и чужди сцени, фестивали и конкурси. Опитът в колективното музициране, допирът със световната музикална култура, вълненията при сценичните изяви изграждат от нашите певци хора с богата душевност и широк мироглед. Радвам се, че ЦПЛР – Общински детски комплекс осигурява възможност за децата на Пловдив да развиват таланта си в изкуството, науката и спорта. 

e-mail: zl.deliradeva@odk-plovdiv.com

Милка Толедова

Учител, музика - диригент на "Хор на пловдивските момчета"


Възпитаник съм на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Магистър съм по „Музикална педагогика“. С хора на пловдивските момчета работя повече от 40 години със стремеж за поощряване, насърчаване, развиване и подкрепяне на емоционалността, музикалността и креативността на момчетата, за разширяване и обогатяване на музикалната им култура чрез активно общуване с вокална и вокално-инструментална музика от различни стилове и жанрове. В работата ми ме мотивират радостта от съвместното музициране, реализираните многобройни концертни изяви на престижни сцени в страната и чужбина, стотиците ни възпитаници, които за цял живот запазват в душите си любовта и стремежа към красотата, възпитани при общуването с хоровото изкуство. 

e-mail: m.toledova@odk-plovdiv.com

Юлия Петрова

Учител, музика - корепетитор на "Хор на пловдивските момчета“


Вече 41 години работя като пианист и хормайстор на ХПМ „Стефка Благоева“, през чийто състава са минали над 3000 момчета и за много от тях музиката стана професия. С огромни обич и удоволствие работя с талантливите пловдивски деца, запознавам ги с произведения от българската и световната хорова музика, за да имат богат и многостилов репертоар. Под мой съпровод ХПМ е участвал в многобройни концерти в страната и чужбина, участия в национални и международни фестивали и конкурси, концертни турнета в Европа и Азия. 

e-mail: yul.petrova@odk-plovdiv.com

Борислава Благоева

Старши учител, музика - диригент на "Хор на пловдивските момчета"


В ОДК – Пловдив работя от 1993 г. Моят професионален опит e свързан с дейността на емблематичния за гр. Пловдив Хор на пловдивските момчета и младежи „Стефка Благоева“, днес превърнал се в хорова школа „Стефка Благоева“, носеща името на своя основател и диригент. Завършила съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Магистър съм по „Музикална педагогика – преподавател по музика, пиано и солфеж в школи по изкуствата“. Работата ми като музикален педагог и диригент ми дава възможност да откривам музикалния талант в различни възрасти момчета и младежи. Ръководител съм на два от съставите на хоровата школа – Подготвителен хор на момчетата /от 6 до 10 год./ и Младежки хор „Стефка Благоева“ /14 – 19 год./. Най-силният мотив за моята работа са любовта към децата и музиката. С постигнатите резултати в годините смятам, че успявам да предразположа децата да се почувстват в приятелска и артистична среда, в която да разгърнат дарбите и музикалния си талант. 

e-mail: blagoeva_beba@odk-plovdiv.com

Зарина  Гетоева

Учител, музика - корепетитор и вокална техника „Хор на пловдивските момчета“


Магистър по специалността „Пиано“. В ОДК – Пловдив работя от 2017 г. Моят професионален опит е свързан с усъвършенстване на вокалните навици на хористите и помагане на диригента и хоровия колектив в репетиционния процес и на сцената. Работата ми като вокален педагог и корепетитор ми дава възможност да помагам на хористи да изградят висок музикален вкус и да запазят любовта към певческо изкуство. Най-силният мотив за моята работа е разбирането, че през класическо хорово пеене момчета и младежи изграждат духовни и морални качества на своята личност.

e-mail: z.getoeva@odk-plovdiv.com

Желязка Белчилова

Учител, музика – Вокално студио  "Синтез"


Певица и вокален педагог, основател и ръководител на Вокално студио „Синтез“ /музика, театър, танц/. Образование: доктор по „Музикознание и музикално изкуство“ – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Бакалавър и магистър по специалността „Изпълнителско изкуство – поп и джаз пеене“ – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Във Вокално студио “Синтез” обучението се осъществява на базата на най-съвременните техники в поп и джаз пеенето, като основната цел е постигане на вокално майсторство и високи художествени резултати в областта на музикалното изкуство. Осъществяването на синхронно преподаване по вокална техника (Желязка Белчилова), актьорско майсторство и пластика (Мария Павлова) допринася за цялостното развитие на децата, като комплексни изпълнители - еквивалентни на образци от световната музикална сцена.

"За мен пеенето е начин да изразиш себе си, но и да се свържеш с останалите. Вярвам, че тази форма на общуване ни прави по-добри. Личната ми кауза е да помогна на всяко дете да се изгради като можещ човек, изпълнен с добродетели."

e-mail: jeliazka_belchilova@odk-plovdiv.com

Венцислава Еленска

Старши учител, танцово изкуство – хореограф - режисьор на ФТА "Иглика"


Образование – магистър от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив,

специалност „Хореографска режисура и педагогика“.

Като специалист в ЦПЛР – ОДК – Пловдив имам дългогодишен опит на преподавател и организатор на творческия процес във ФТА „Иглика“. Израснах с българския танцов фолклор и го превърнах в своя професия и същност. Работата ми в тази сфера ми носи изключително удовлетворение. Децата са бъдещето, което осмисля нашето настояще, затова в динамиката на нашето съвремие постоянно търся най-верния път към тях, за да им изградя отношение за съхраняване на традициите, умения за изпълнение, емоционална и естетическа потребност за творческо себеизразяване посредством българския народен танц. 

e-mail: v_elenska@odk-plovdiv.com

Георги Монев

Старши учител, музика - корепетитор на ФТА  "Иглика"

В ЦПЛР – ОДК – гр. Пловдив работя от 2001 г. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр.Пловдив. Работя с деца от 5 до 19 години и това ми дава възможност да ги запозная с красотата на българския фолклор – неговата богата мелодика и разнообразни ритми. Той е визитната картичка на България и затова всеки българин трябва да го познава и цени.

e-mail: g.monev@odk-plovdiv.com

Петър Стефанов

 Учител, танцово изкуство – хореограф на ФТА  „Иглика“


В ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Магистър съм по „Българска народна хореография“, с квалификация „Хореограф-педагог-режисьор“. Моят професионален опит e свързан както с изпълнителска, така и с хореографска и педагогическа дейност. В институцията преподавам народни танци във фолклорен танцов ансамбъл „Иглика“.

Работата ми е изключително динамична и интересна, изпълнена с предизвикателства. С учениците си работя върху изграждане и подобряване на двигателната им култура. Стремя се да ги потопя в магията на народения танц, музиката и песента и чрез тях да насърчавам любов към родината ни. Давам им възможност да изразят себе си чрез езика на танца. Най-силният мотив за моята работа са усмивките, желанието, старанието и насладата, които виждам у моите ученици от съвместната ни работа. 

e-mail: p.stefanov@odk-plovdiv.com

Кирил Бележков

Старши учител, музика – корепетитор на ФТА „Иглика“


В ОДК – Пловдив работя от 2009 г. като лектор оркестрант във ФТА „Иглика“, а от 2014 г. – и като корепетитор. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив със специалности „Изпълнителско изкуство – кавал“ и „Дирижиране на народни състави“, а от 2018 г. съм и доктор по „Музикознание и музикално изкуство“.

Работата ми като корепетитор ми дава възможност да се изявявам като музикант, но и да допринасям за музикалното развитие на децата, изучаващи народни танци.

Най-силният мотив за моята работа е удовлетворението от постигнатите резултати, които децата показват при сценичните си изяви – конкурси, концерти и участия.

Винаги съм се стремял да предам знанията и опита си на учениците и да ги възпитавам да обичат българския фолклор и родните традиции.

e-mail: k.belezhkov@odk-plovdiv.com

Виолета Щерева

Старши учител, музика  - музикален педагог на ФАФ "Куклици"


Възпитаник съм на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив и съм преподавател по народно пеене с 21 години трудов стаж. Основател съм на ФАФ „Куклици“ в ЦПЛР – ОДК – Пловдив, певческа фолклорна формация за деца от различни възрасти и ниво на музикални заложби. Работата ми е свързана както с това да развия уменията и музикалните заложби на своите възпитаници, така и да им помогна да добият знания и умения за сценичните си изяви, свързани с певческото фолклорно изкуство. Големият успех за мен се крие в това, че за всичките си години трудов опит успях да запозная стотици деца с българския песенен фолклор и обогатих както тях, така и себе си. Най-важният урок в преподавателската ми мисия е да науча децата да намират себе си в изкуството и изкуството в себе си. 

e-mail: vili.shtereva@odk-plovdiv.com

Румен Монев

Учител,музика - корепетитор и вокален педагог на ФАФ "Куклици"


Работя в ОДК – Пловдив от 2014 година . Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив, магистър в специалността „Педагогика на обучението по музика“. Моят професионален опит в институцията e свързан с развитие на творческия потенциал на деца от 4- до 18-годишна възраст в областта на българския песенен фолклор. Работата ми като учител корепетитор ми дава възможност да откривам и усъвършенствам талантливите деца и да ги подготвя за голямата сцена. Най-силният мотив за моята работа са успехите от участия в конкурси и концертни изяви, с които децата запазват българския песенен фолклор и традиция. 

e-mail: r.monev@odk-plovdiv.com

Снежка Донева

Старши учител, музика -вокален педагог на ВГ „Бамбини“


Основател, музикален педагог и ръководител на ВГ „Бамбини“ при ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Магистър със специалност „Педагогика на обучението по музика“. От 2003 година съм част от педагогическия колектив на ОДК – Пловдив. Работата ми като вокален педагог ми дава възможност да възпитавам чрез изразните средства на музиката и да откривам деца, притежаващи творчески потенциал за развитие в областта на музикалното изкуство. През годините успях да реализирам една правилно развиваща се вокална група, отличаваща се със собствен облик и авторски репертоар. 

e-mail: bambini@odk-plovdiv.com

Димитър Донев

Старши учител, музика - корепетитор на ВГ "Бамбини"


Корепетитор на ВГ „Бамбини“ при ЦПЛР – ОДК – Пловдив. От 2002 г съм учител в ОДК – Пловдив. Завършил съм АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. С цел да отговоря на съвременните предпочитания и вкусове на подрастващите, изработвам авторски аранжименти със съвременна техника и саунд, реализирам и видеоклипове на песните от репертоара на ВГ „Бамбини“ с участието на децата във формацията. Предоставям възможност на децата да работят с микрофонна техника и апаратура – важна част за постигането на добри резултати в различните концертни изяви. Смятам, че чрез обучението във ВГ „Бамбини“ създаваме не само бъдещи музиканти и творци, но и достойни личности с богата обща култура! 

e-mail: d.donev@odk-plovdiv.com

Снежанка Георгиева

Учител, музика - Духов оркестър


В ОДК – Пловдив работя от 2016 година. Завършила съм ДМА „Панчо Владигеров“, специалност „Валдхорна“. Втората си специалност „Музикална педагогика“ придобих в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Специалист съм по медни духови инструменти, камерна музика и духов оркестър. МДФ към ЦПЛР – ОДК има за цел музикално ограмотяване, овладяване на духов музикален инструмент и професионално насочване на желаещите да се занимават с музика. Работя с деца от 5. до 12. клас. Работата ми дава възможност да се докосна до талантливите деца на Пловдив, да им разкрия тайнствата и магията на най-универсалния световен език – музиката. И не на последно място – чрез нея да успея да ги науча на постоянство, търпение, организираност и отговорност. 

e-mail: sn.georgieva@odk-plovdiv.com

Елмира Младенова

Старши учител, танцово изкуство - джаз-балет


Работя в ОДК – Пловдив от основаването му през 2003 г. Завършила съм Институт за музикални и хореографски кадри – София и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Имам 35 години трудов стаж като балетен педагог. Работя с деца от 4- до 16-годишна възраст. Откриването и развитието на индивидуалните интереси и таланти при децата са мой приоритет. В работата си през годините се стремя да обучавам децата в любов към танца, да отворят сетивата си за красивото и различното. А също така да им осигуря оптимално добра среда за изява и реализация чрез балетното изкуство.

e-mail: elmira.mladenova@odk-plovdiv.com

Изабел Хугасян

Старши учител, кино и фотоизкуство - фотография


Образование – магистър „Философия“ към СУ ”Климент Охридски” и магистър „Фотография“ към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. В ОДК – Пловдив работя от 2006 година. Работата с деца е най-голямото щастие за мен, защото учим, мислим, мечтаем и се развиваме заедно във всички проекти, които реализираме: индивидуални и общи изложби, портфолиа, конкурси, открити уроци и пленери. Децата трупат много нови знания и умения, мислят и се развиват положително. С усвоените похвати и креативно мислене създават едно съвременно и въздействащо изкуство. Фотографията им дава възможност за работа в приятелска и артистична среда. Школата се радва на много награди и призове. 

e-mail: isabel.hugasian@odk-plovdiv.com

Николай Балдев

Старши учител, изобразително изкуство


Вече над 20 години ръководя Школата по изобразително изкуство към ОДК – Пловдив. Завършил съм висше образование, специалност „Изобразително изкуство“ във ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. В Школата работим графика, живопис, моделиране, колаж, смесени техники и др. Десетки талантливи деца подобряват своите умения и претворяват фантазиите си. Подготвят се за кандидатстване в средни и висши училища по изкуства. Изявяват се в регионални, национални и международни конкурси, където печелят множество награди. Участват в изложби. 

e-mail: nikibaldev@odk-plovdiv.com

Мария Катилева

Учител, изобразително изкуство и/или приложно изкуство - дизайн и приложни изкуства


В ОДК – Пловдив работя от шест години. Моят професионален опит е в областите на изящните и приложни изкуства и най-вече в дизайна и декорацията. Завършила съм Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Магистър по „Изящни изкуства и естетика“, специалност „Педагогика на изобразителните изкуства“. Работата ми като учител в школата по дизайн и хоби ми дава възможност да предам опита и идеите си на учениците, да разкрия пред тях магията на дизайна, да ги ориентирам за бъдещата им професия. Най-силните мотиви за моята работа са развитието на творческия потенциал у децата чрез силата на изкуството, добиване на умения, знания и самочувствие, които ще изпълнят живота им и ще им дадат криле. 

e-mail: m.katileva@odk-plovdiv.com

Лора Нейкова

Учител, театрално изкустводетски театър


Вярвам, че театърът е необходимото изкуство за съвременните деца. Той развива емоционалната интелигентност, тренира психофизиката, подобрява еднонасочената концентрация, развива уменията за работа в екип и те прави щастлив.

Преподавам от 7 години и съм работила с деца от 8 до 18 годишна възраст в различни частни училища и държавни читалища. В ОДК работя  от февруари 2022 с желанието всяко дете да подкрепи артиста в себе си и да не спира да развива креативното си мислене.

Завършила съм актьорско майсторство в класа на Доцент Леонард Капон и Професор Елисавета Сотирова към ПУ „Паисий Хилендарски“.

e-mail:  l.neikova@odk-plovdiv.com

Момчил Арабаджов

 Учител, музика - музикален педагог към  школа по пиано

e-mail: m.arabadzhov@odk-plovdiv.com

Алия Хансе

Учител - музика, диригент на хор "Евмолпея"

 

 Работя в ОДК като диригент на хор „Евмолпея“. Завършила съм магистърска и докторска степени в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. В работата си имам възможност да развия музикалността, творческия потенциал и артистичните качества, които децата притежават. Стремя се да поддържам и обогатявам разнообразния репертоар на хора в различни стилове и жанрове. Обичам децата и за мен е призвание да възпитавам у тях естетически вкус и любов към хоровото изкуство, чрез което да реализират творческите си умения на различни сцени."

e-mail: aliya.hanse@odk-plovdiv.com 

Йорданка Иванова

Учител - музика, корепетитор на хор "Евмолпея"

 

Корепетитор пианист съм на хор "Евмолпея". Завършила съм АМТИИ гр. Пловдив с бакалавърска степен по специалността "Педагогика на обучението по музика" и магистърска степен - "Инструментално изкуство - пиано". Като акомпанятор съм имала възможност да работя с деца с различни специалности - както инструменталисти, така и певци.  В работата си се стремя да предам своята любов към музиката на учениците си, да им създам позитивна, приятелска и творческа среда, в която  да развият своя талант и  да обогатят музикалната си култура. 

e-mail: yivanova@odk-plovdiv.com 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОБЛАСТ „СПОРТ

Елена Башкехайова

Старши учител, спортни дейности и туризъм – карате


Работя в ОДК – Пловдив от 2003 година като учител по карате.

Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“ – гр.София.

Работя с деца от 1. до 12. клас. Смятам, че с работата си допринасям за изграждане на децата като пълноценни личности. Уча ги на дисциплина, уважение и позитивно отношение към спорта. Най-силният мотив в работата ми е, че чрез общуването ми с млади хора помагам за изграждането у тях на морални и волеви качества, обогатявам двигателната им култура и повишавам общата и специална физическа работоспособност. 

e-mail: el.bashkehayova@odk-plovdiv.com

Радосвета Пиронкова

Старши учител, спортни дейности и туризъм – плуване


Завършила съм НСА „Васил Левски“ в София и съм многократна републиканска шампионка и рекордьорка по плуване. Работя по специалността си вече 42 години, от тях в ЦПЛР – Пловдив като учител по плуване от 17 години. Обучила съм хиляди деца да плуват. Стотици от тях са завършили спортното училище „Васил Левски“ в Пловдив. В работата ми ме мотивира не само желанието на децата да усвоят един красив и полезен спорт, но и техните спортни постижения и развитие. 

e-mail: r.pironkova@odk-plovdiv.com

Иван Ушев

Учител, спортни дейности и туризъм - плуване


В ОДК – Пловдив работя от 11 години. Завършил съм ПУ „Паисий Хилендарски“ със спортен профил „Физическо възпитание“. Имам магистратура по специалността „Спорт за високи постижения“ с профил „Плуване“ от НСА „Васил Левски“ – София. Моят професионален опит в институцията е свързан с подготовката на ученици за успешното им представяне на състезания, а също така и за подобряване на здравословното им и физическо състояние. Имам богат опит в работата с деца с различни здравословни проблеми. 

e-mail: iv.ushev@odk-plovdiv.com

Дарина Джурова

Старши учител, спортни дейности и туризъм - художествена гимнастика


В ОДК – Пловдив работя от 2003 г. Професионалният ми опит в институцията е свързан с обучението на деца по художествена гимнастика от 5- до 19-годишна възраст. Завършила съм НСА „Васил Левски“ – София. Бакалавър съм по „Художествена гимнастика“, имам магистратури по специалностите „Спортен мениджмънт“ и „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ в София и ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работата ми като преподавател по художествена гимнастика ми дава възможност да споделя опита си с всички деца, желаещи да се докоснат до красивия ни спорт. Най-силният мотив за моята работа са усмивките и обичта на децата, които получавам от тях при съвместната ни работа. Ежедневните ни малки и големи постижения ни правят щастливи, горди и удовлетворени. 

e-mail: darina.dzhurova@odk-plovdiv.com

Даниела Камбурова - Александрова

Учител, спортни дейности и туризъм – триатлон


Средно Спортно училище Васил Левски със специалност - плуване

Висше образование:

Бакалавър -Пловдивски университет Специалност  спортна педагогика

Магистър - Пловдивски университет

Специалност

физическо възпитание и спорт

Сертификат треньор по триатлон

Главен треньор в СК"Три-Екстрийм"

Работата като преподавател ми дава възможност да развивам у децата  физически и ментални качества. Спортът допринася изключително много за дисциплината, упоритостта, целеустремеността и решителността на децата.

e-mail: d.kamburova@odk-plovdiv.com

Анастас Петков

Учител, спортни дейности и туризъм – мажоретен състав "Олимпия"


Бакалавърска степен придобих в  АМТИИ - Пловдив със специалност балетна педагогика, хореография и режисура /балетмайстор/. Магистърска степен придобих в ПУ " Паисий Хилендарски" специалност "Спорт в училище ". Дълги години съм работил в Държавна опера гр. Пловдив, като артист - балетист.

Към настоящия момент съм насочил усилията си към един от най-бързо развиващите се спортове, а от скоро вече и официална олимпийска дисциплина по "Мажоретен спорт "

e-mail: an.petkov@odk-plovdiv.com

Емил Щилянов

Учител, спортни дейности и туризъм – футбол

e-mail: emo.shtilyanov@odk-plovdiv.com

Румяна Апостолова

Учител, спортни дейности и туризъм - спортна стрелба


В ОДК – Пловдив работя от 2008 г. Моят професионален опит е свързан с начално обучение по спортна стрелба с пистолет. Работя с деца от 4. до 12. клас.

Завършила съм висше образование по специалността в НСА „Васил Левски“ – гр. София. Работата ми дава възможност да участвам във възпитанието и хармоничното развитие на младата личност.

Най- силният мотив за моята работа е чрез спорта да развивам в децата качества, които им помагат в учението и във всички аспекти на живота. 

e-mail: r.apostolova@odk-plovdiv.com

Димитър Божилов

Учител, спортни дейности и туризъм - волейбол


В ЦПЛР - ОДК – Пловдив работя от 2012 г. Професионалният ми опит в институцията е свързан с обучението на деца в спортно направление - волейбол. Бакалавър съм по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Работата като преподавател по волейбол ми дава възможност да споделя опита си на дългогодишен състезател в национални и клубни отбори. Волейболната игра е една от най-харесваните и обичани от подрастващите. Развива физически способности, тактически умения и възпитава морални и волеви качества. 

e-mail: d.bozhilov@odk-plovdiv.com

Красимира Ушерова

Учител, спортни дейности и туризъм - акробатика и съвременен танц


В ОДК – Пловдив работя от 6 години. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Физическо възпитание и спорт“ и съм магистър по „Съвременни танцови техники“ в АМТИИ – Пловдив. Работя с деца от 6- до 18-годишна възраст. Работата ми е свързана с основата на движението и постановката на тялото на земя и във въздушното пространство. Смятам, че чрез заниманията по акробатика и основна гимнастика мотивирам децата да опознават и откриват собствените си физически възможности, да бъдат дисциплинирани, упорити и отговорни както в залата, така и в ежедневните им дейности. Работата ми носи удоволствие, защото се чувствам съпричастна в изграждането на навици, допринасящи за здравето на децата, богата двигателна култура и повече възможности за избор в бъдеще.

e-mail: kr.usherova@odk-plovdiv.com

Симона Гюрова

Учител, спортни дейностии туризъм - гребане


В ОДК – Пловдив работя от три години. Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“. Имам магистърска степен „Учител“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Световен шампион съм по гребане в открити води през 2010 г. Работя с деца от 4. до 12. клас. Работата като преподавател ми дава възможност да развивам в децата не само физически, но и възпитателни качества. Спортът допринася изключително много за дисциплината, упоритостта и решителността на децата. Най-силният мотив в преподавателската ми дейност са спортните успехи на моите състезатели.

e-mail: sgyrova@odk-plovdiv.com

Величка Колева

Учител, спoртни дейности и туризъм - спортна стрелба


Работя в ЦПЛР – ОДК – Пловдив от пет години като учител по спортна стрелба с пушка. Завършила съм висше образование в НСА „Васил Левски“ – София като треньор по спортна стрелба и втора специалност – „Учител по физическо възпитание“.

Работя с деца от 1. до 12. клас. Работата ми като учител по спортна стрелба ми дава възможност да изградя у децата много положителни качества за тях като: воля, развитие на мисълта, психическа уравновесеност, умение да преодоляват трудностите и да се изградят като достойни личности.


e-mail: koleva.vili@odk-plovdiv.com

Илияна Полендакова

Учител, спортни дейности и туризъм - шахмат


Работя като учител по шахмат в ОДК – Пловдив от 2015 г. Завършила съм Техническия университет със специалност „Изчислителна техника“ и НСА „Васил Левски“. специалност „Треньор по шахмат“.

Шахматната игра може да подобри концентрацията на децата, да ги научи на търпение и упоритост, да развие паметта, интуицията и уменията им за анализ и вземане на решения. Шахматът учи също на решителност, мотивация и спортсменски дух. Най-силният мотив за работата ми са не само спечелените медали от децата, но и да развивам паметта и интелектуалните им способности, да възстановя социалните контакти между тях. С помощта на шахматната игра искам децата да се научат да се забавляват извън екраните на телефони и компютри и да общуват пълноценно помежду си.

e-mail: polendakova@odk-plovdiv.com

КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ

Мая Груева

Специалист,обучение и развитие

e-mail: mayagrueva@odk-plovdiv.com

Антония Велинова

Специалист, обучение и развитие


В ОДК – Пловдив работя от 3 години. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър съм по педагогика. Моят предишен професионален опит като педагогически съветник e свързан с индивидуални и групови консултации на ученици, работа с родители, учители и институции. Работата ми като кариерен консултант е динамична и ми дава възможност да общувам с млади хора, да им оказвам подкрепа при вземане на важни решения, свързани с продължаване на образованието и избора на професия. Мотивира ме да виждам удовлетворението и желанието на децата да работят за своето бъдеще с по-голяма яснота и увереност. 

e-mail: ant.velinova@odk-plovdiv.com

Петя Радева

Специалист,обучение и развитие


В ЦПЛР – ОДК – Пловдив работя от 2018 г. Завършила съм ВУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Магистър съм по „Социална психология“ и моят професионален опит e свързан с кариерно ориентиране на ученици. Работата ми като кариерен консултант ми дава възможност не само да запознавам младите хора с необятния свят на професиите, но и да формирам умения за целенасочен и самостоятелен избор на образование и професия. Най-силният мотив за моята работа е увереността, която придобиват учениците, и разбирането, че кариерното развитие е един динамичен и постоянен процес. 

e-mail: petyaradeva@odk-plovdiv.com

Лориана Пирозова

Специалист, обучение и развитие


Работя като кариерен консултант в ЦПЛР-ОДК -Пловдив от близо 1 година. Завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Бакалавър съм по „Психология“ и магистър по „Бизнес комуникации и връзки с обществеността“. Обичам да работя с деца и работата като кариерен консултант ми дава възможност да общувам с младежи от различни възрасти. Кариерното ориентиране още от училищна възраст е изключително важен и отговорен процес, в който заедно с учители, ученици и родители успешно си сътрудничим . Мотивира ме това , че чрез кариерното консултиране успявам да обогатя знанията на децата относно тяхното бъдещо професионално развитие и им помагам в избора на подходящите за тях области на образование и обучение .

e-mail: loriana.pirozova@odk-plovdiv.com

Надежда Станоева

Специалист, обучение и развитие


Работя като кариерен консултант в ЦПЛР – ОДК – Пловдив. Магистър съм по „Психология“, завършила съм ПУ „Паисий Хилендарски“. Кариерното консултиране в системата на образованието е част от процес, който обхваща целия ни живот, затова вярвам, че е необходимо да се оказва помощ и подкрепа на младите хора в по-ранна възраст. Обичам работата си с млади хора, тъй като те винаги носят свежест и неподправена искреност за нещата от живота. Себепознанието е една от най-важните стъпки, на която залагам за постигането на целите в индивидуален план. Мотивира ме това да помогна на младежите да знаят от какво точно имат нужда, кое ги прави щастливи и удовлетворени, какви са интересите им и начините, по които вземат решения, силните и слабите им страни. 

e-mail: n.stanoeva@odk-plovdiv.com

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Гергана Ненова

Главен счетоводител

Величка Стефанова

Завеждащ административна служба

Йорданка Грозданова

Технически секретар


e-mail: 


Радко Гатев

Домакин