Документи

МЕРКИ COVID-19 от 01.10.2021 г.

Етичен кодекс

Годишен план 2021 - 2022 г.

План за обучение 2021 - 2022 г.

Годишен План - програма

за безопасност на движението по пътищата за 2022 г.

на ЦПЛР - Общински детски комплекс - Пловдив

План за действие за 2021 година

за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

на ЦПЛР - Общински детски комплекс - Пловдив

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в ЦПЛР - ОДК

Правилник за устройството и дейността

Правилник за вътрешния трудов ред

Стратегия ЦПЛР - ОДК - Пловдив

от 2021 г. до 2024 г.

Календарен план на ЦПЛР - ОДК - Пловдив за периода октомври - декември 2021 г..