Документи

Етичен кодекс

Годишен план

План за действие за 2021 година

за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

на ЦПЛР - Общински детски комплекс - Пловдив

Процедура за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в ЦПЛР - ОДК

План за обучение

Правилник за устройството и дейността

Стратегия ЦПЛР - ОДК - Пловдив

от 2021 г. до 2024 г.