Графици по области

Промени в графика за документация и консултации с родители и ученици:

Панка Вълева сряда - 14:30-15:10 - документация понеделник - 17:00-17:40 - консултации

Валентин Димов понеделник - 8:30 - 9:10 - документация вторник 8:30 - 9:10  - консултации

Георги Монев сряда 20:00-20:40 - документация понеделник 20:00-20:40 - консултации

Петър Стефанов сряда 20:00-20:40 - документация понеделник 20:00-20:40 - консултации